Funkcje ogólne

ü  Pełna integracja z Subiektem GT (linią InsERT GT), wspólne kartoteki Kontrahentów i Towarów.

ü  Praca sieciowa wielu użytkowników programu.

ü  Zestawienia.

ü  Wydruki graficzne, m.in. popularny w systemach CRM lejek sprzedaży.

ü  Archiwizacja baz danych.

ü  Wykorzystanie profesjonalnej bazy danych Microsoft SQL Server.

ü  Biblioteka dokumentów (możliwość dołączenia dowolnego załącznika do obiektu oraz widok zbiorczy, pozwalający ją uporządkować - wymagany zielony PLUS dla InsERT GT).

ü  Rozbudowana pomoc kontekstowa.

ü  Obsługa InsMaila (m.in. pobieranie kursów walut).

ü  Strona główna zawierająca listę zadań do wykonania oraz prognozę wartości sprzedaży liczoną na podstawie otwartych szans sprzedaży.

Możliwość dostosowania programu do własnych potrzeb

ü  Możliwość dodawania przez użytkownika własnych zestawień.

ü  Uprawnienia użytkowników do poszczególnych funkcjonalności programu.

ü  Edytowalne słowniki.

ü  Pola własne (do 8 pól własnych dla obiektu, zaawansowane wymagają dowolnego PLUSA).

ü  Flagi własne - możliwość oznaczenia dowolnego obiektu jedną z 10 własnych flag (wymagany zielony lub czerwony PLUS dla InsERT GT).

Ergonomia pracy

ü  Łatwe wyszukiwanie klienta z dowolnego miejsca programu.

ü  Brudnopis - miejsce w programie, pozwalające zapisywać podręczne informacje.

ü  Schowek - przechowywanie obiektów dowolnego typu do późniejszego wykorzystania.

ü  Widok kalendarza w obszarze podręcznym.

ü  Obiekty powiązane.

ü  Zakładkowa budowa programu.

ü  Elastyczne sortowanie kolumn oraz mechanizmy filtrowania i wyszukiwania.

ü  Wiele skrótów klawiszowych przyspieszających pracę z programem.

Klienci

ü  Kartoteka kontrahentów (firm i osób) oraz pracowników firm.

ü  Zaawansowane filtrowanie modułu Klienci wraz z zapisywaniem ustawień filtrów.

ü  Możliwość zapisania dowolnego filtru w module Klienci dzięki nowemu mechanizmowi filtrów SQL.

ü  Łatwe wyszukiwanie klientów.

ü  InsTYNKT klientów.

ü  Możliwość tworzenia listy klientów.

ü  Rejestr działań z klientem.

ü  Możliwość wystawiania dokumentów handlowych (wymagany Subiekt GT).

ü  Informator kontrahenta zawierający informacje o współpracy z daną firmą, np. o jej należnościach finansowych.

ü  Informacje o wiarygodności płatniczej kontrahenta.

ü  Biblioteka dokumentów dla kontrahenta.

ü  Wywołanie rozmowy Skype lub Gadu-Gadu.

ü  Obsługa rabatów dla kontrahentów.

Działania

ü  Możliwość planowania i rejestrowania działań w systemie takich jak:

·         spotkania,

·         zadania,

·         telefony,

·         listy,

·         faksy,

·         rozmowy internetowe.

ü  Wygodny system notatek.

ü  Kalendarz wraz z przypomnieniami o zaplanowanych działaniach.

ü  Zadania cykliczne.

ü  Możliwość delegowania zadań.

Poczta internetowa

ü  Wysyłanie i odbieranie e-maili - obsługa serwerów pocztowych POP3/SMTP.

ü  Automatyczne wiązanie odebranych e-maili z odpowiednim klientem (rozpoznawanie po adresie e-mail).

ü  Możliwość zdefiniowania wielu kont pocztowych.

ü  Przypisanie kont pocztowych do użytkowników (pozostałe osoby nie widzą korespondencji danej osoby, chyba że jest ona podpięta do klienta) - również obsługa e-maili typu sekretariat.

ü  Mailing - tworzenie wiadomości zbiorczych.

ü  Szablony wiadomości z zastosowaniem autotekstu z danymi klienta, szans sprzedaży, działań i podmiotu.

ü  Automatyczne odbieranie wiadomości w ustalonych odstępach czasowych.

ü  Reguły wiadomości.

ü  Oznaczanie wiadomości flagami.

ü  Możliwość oznaczania wiadomości prywatnych.

ü  Obsługa załączników do wiadomości.

ü  Import/eksport wiadomości w formacie EML.

Towary i usługi

ü  Kartoteka wspólna z InsERT GT, zatem obsługa wielu magazynów (w przypadku braku licencji na Subiekta GT - jeden magazyn główny).

ü  Stany magazynowe (wymagany Subiekt GT).

ü  InsTYNKT.

ü  Poziomy cen, rabaty, jednostki miar.

ü  Promocje dla wybranych grup towarów lub kontrahentów.

ü  Cenniki.

Szanse sprzedaży

ü  Przygotowanie ofert handlowych prowadzonych wg scenariusza:

·         dla pojedynczego klienta,

·         zbiorczo, dla dużej liczby klientów.

ü  Obsługa towarów wraz ze wszystkimi poziomami cen, rabatami i promocjami dostępnymi w InsERT GT.

ü  Możliwość wprowadzenia szacowanej wartości szansy sprzedaży (niezależnej od wartości towarów).

ü  Możliwość wystawienia zamówień do szansy sprzedaży na odpowiednim, zdefiniowanym przez użytkownika etapie.

ü  Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży.

ü  Wygodna obsługa korespondencji e-mail oraz pozostałych działań z klientem dotyczących szansy sprzedaży.

ü  Prognozowanie przychodów z szansy sprzedaży (kwoty szans zakończonych sukcesem) na podstawie etapu i prawdopodobieństwa danego scenariusza szans sprzedaży.

ü  Możliwość definiowania własnych scenariuszy szans sprzedaży.

ü  Kalendarz z przewidywalnymi terminami zakończenia szans sprzedaży.

ü  Grupy szans sprzedaży.

ü  Obsługa walut (w tym pobieranie kursów walut przez Internet).

ü  Wydruk oferty handlowej.

ü  Biblioteka dokumentów.

ü  Historia zmian.