Gratyfikant nexo PRO jest rozszerzoną wersją Gratyfikanta nexo, stworzoną dla firm, które potrzebują elastycznego, otwartego systemu kadrowo-płacowego. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego programu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań. Pozwala m.in. na rozbudowaną obsługę umów cywilnoprawnych (składniki płacowe, dział, stanowisko, absencje i inne), zaawansowane definiowanie wartości składników płacowych, tworzenie własnych raportów i wydruków, specyficzne opisywanie danych z wykorzystaniem tzw. pól własnych. Poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Gratyfikanta można dodawać indywidualne rozwiązania dostosowane do specyfiki firmy.

Najważniejsze możliwości Gratyfikanta nexo PRO

ü  strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie;

ü  wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;

ü  prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców:
- składniki płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami parametryzacji;
- określanie wartości składników globalnie, dla działów lub poszczególnych pracowników;
- łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń za pomocą operacji zbiorczych;
- rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych;
- automatyzacja naliczania  wynagrodzeń – przypomnienia, rozbudowany i intuicyjny kreator;
- analizator wypłaty – szczegółowy opis obliczeń poszczególnych wartości wypłaty;
- duże możliwości konfiguracji wydruków list płac; 

ü  rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi umożliwiająca gromadzenie wszelkich informacji niezbędnych do wygodnej obsługi pracowników;

ü  umowy o pracę i cywilnoprawne wraz z aneksami;

ü  bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i

Informacje szczegółowe:

ü  Strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie firmy:

ü  - informacja o stopniu realizacji planu wynagradzania pracowników;
- liczba zatrudnionych pracowników w podziale na różne rodzaje umów (na czas określony, nieokreślony, próbny);
- informacja o kończących się umowach;
- informacja o wygasających badaniach i uprawnieniach;
- podsumowanie wynagrodzeń w bieżącym miesiącu;
- informacja o rozliczeniu zapisów z karty pracy (absencji, akordów, prowizji);
- ostrzeżenie o nienaliczonych deklaracjach w bieżącym miesiącu.

ü  Wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń.

ü  System przeznaczony do samodzielnej obsługi kadr i płac, jak i przystosowany do pracy w biurach rachunkowych.

 Kadry

ü  Rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi: badania lekarskie, szkolenia BHP, uprawnienia zawodowe, nagrody i kary, historia zatrudnienia, członkowie rodziny, przychody i koszty autorskie z innych źródeł.

ü  Biblioteka dokumentów pracownika (obrazy dokumentów tworzonych w programie oraz import dokumentów zewnętrznych).

ü  Ewidencja umów o pracę i umów cywilnoprawnych z aneksami.

ü  Możliwość rozbudowy umów cywilnoprawnych o elementy właściwe umowom o pracę: składniki płacowe, dział, stanowisko, ewidencja absencji i inne.

ü  Automatyczne obliczanie wymiaru należnego urlopu wypoczynkowego w wyniku wykonywania operacji mogących wpływać na ten wymiar – na przykład po przedłużeniu umowy w ciągu roku.

ü  Bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców.

 Płace

ü  Prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców.

ü  Trzy sposoby określania wartości składników:

ü  - kwota;
- definicja (możliwość budowania wyrażeń z funkcji wbudowanych w programie - np. płaca minimalna, liczba dni absencji różnego rodzaju, liczba przepracowanych godzin nocnych oraz godzin nadliczbowych, wartość innego składnika płacowego, wartość pozostałych wynagrodzeń z zadanego okresu oraz wiele innych - a także własnych parametrów;
- „składniki programowalne” (nieograniczone możliwość do zastosowania przez doświadczonego serwisanta/programistę).

ü  Trzy poziomy określania wartości składników:

ü  - w słowniku składników (dla całej firmy);
- w definicji listy płac (np. dla działu);
- w umowie (dla konkretnego pracownika).

ü  Rozbudowane możliwości parametryzacji składników (parametry obliczania wartości finalnej, wpływu na podatki i składki ZUS i wiele innych).

ü  Operacje zbiorcze umożliwiające łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń dla całej firmy, poszczególnych działów i indywidualnych pracowników.

ü  Mechanizmy automatyzujące naliczanie wynagrodzeń: strona główna prezentująca stan realizacji planu wynagradzania pracowników, widget przypominający o wynagrodzeniach oczekujących na naliczenie, rozbudowany i intuicyjny kreator naliczania wynagrodzeń.

ü  Analizator wypłaty prezentujący w zrozumiałej formie w jaki sposób zostały obliczone poszczególne kwoty (uwzględnia także zmiany wprowadzone przez użytkownika po naliczeniu wynagrodzenia.

ü  Definiowanie wydruków typu lista płac (łatwe i zarazem dające duże możliwości konfiguracji).

ü  Operacje kasowe oraz przelewy do wypłat dla pracowników oraz różnych instytucji (np. komornik, firma ubezpieczeniowa, związki zawodowe).

 Karta pracy

ü  Elastyczne planowanie czasu pracy.

ü  Wiele systemów rozliczania czasu pracy.

ü  Dowolne okresy rozliczeniowe.

ü  Rejestrowanie faktycznego czasu pracy:
- godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne;
- urlopy, absencje zasiłkowe, inne nieobecności.

ü  Rejestrowanie i rozliczanie ekwiwalentów za urlop.

ü  Delegacje krajowe i zagraniczne.

ü  Ewidencja akordów (akordy liniowe i progresywne).

ü  Ewidencja prowizji (prowizje liniowe i progresywne).

ü  Ewidencja sporadycznych naliczeń i potrąceń.

 Portal pracownika

ü  Nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych.

ü  Informacja o wynagrodzeniach.

ü  Informacja o stanie przysługującego urlopu wypoczynkowego.

ü  Możliwość zgłoszenia urlopu.

 Inne

ü  Obsługa potrąceń komorniczych.

ü  Deklaracje skarbowe (naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna PIT-2, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40).

ü  Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS (współpraca z programem Płatnik).

ü  Bankowość elektroniczna.